Skip to main content

Classificaties en testen van een brandwerende stalen pui

Plooijer produceert brandwerende stalen puien op maat. Met een brandwerende stalen pui zorgt u voor een transparante brandscheiding (wanden en/of deuren) in een brandcompartiment. Of u brengt glazen  toegangsdeuren aan in een gesloten  brandscheiding. Een voordeel van een brandwerende stalen pui is dat ze in elke gewenste RAL-kleur gepoedercoat kunnen worden. Deze poedercoating zorgt voor een langdurige bescherming en geeft een mooie uitstraling.

Tijdsduur bij brandwerende stalen puien

De gestelde classificaties op het gebied van brandwerendheid drukken een bepaalde tijdsduur uit Het meest gangbaar is een 30- of 60-minutenclassificatie. Plooijer produceert brandwerende stalen puien met de classificaties EW30, EW60, EI30 en EI60. Bij EW30 wordt een brand tot 30 minuten geweerd, bij EW60 is dat tot 60 minuten. EI30 houdt in dat zowel brand en stralingswarmte tot 30 minuten geweerd worden, bij EI60 is dat 60 minuten.

EW- en EI-classificatie

Plooijer maakt verschillende soorten brandwerende stalen puien met EW of EI-classificatie. Met een E-classificatie wordt de vlamdichtheid van een pui aangegeven. Wanneer er echter naast brand ook stralingswarmte tegengehouden moet worden, is een pui met EW-classificatie de beste keuze. Bij een EI-eis is er sprake van thermische isolatie en mag de hitte op de pui gemeten gemiddeld niet boven 140⁰ celsius uitkomen; terwijl aan de andere zijde van de pui vlammen ertegen slaan.

De hitte van een vlammenzee kan zeer gevaarlijk zijn. Niet alleen omdat een temperatuur van 300 graden voor mensen levensgevaarlijk is, maar ook omdat bijvoorbeeld een bank of een prullenbak die op een meter afstand staatvlam kan vatten. Zodoende kan een brand overslaan op een andere ruimte. Of in het geval van een vluchtroute, het verlaten van het pand belemmeren.

Attest

Brandwerende stalen puien zijn voorzien van een attest waaruit blijkt dat het product is getest en beoordeeld volgens vastgestelde normen.  Attesten worden verstrekt door geaccrediteerde keuringsinstanties als Peutz, Efectis of DMT (Duitsland). Systeemhuizen zoals Forster en Jansen hebben hun attesten verzameld in het KOMO rapport. Daarnaast voert Plooijer voert ook eigen testen uit. In het afgegeven certificaat staat hoelang de pui gedurende een bepaalde periode aan de geldende brandwerendheidseisen kan voldoen.

Een certificaat geldt voor de geteste configuratie en specificaties van de brandwerende stalen pui. Onder deze configuratie vallen bijvoorbeeld ook sloten van deuren. Deze worden in combinatie getest, dus niet ieder slot kan zomaar toegepast worden, omdat de brandwerendheid van de pui dan in gevaar kan komen.

Overige classificaties

Ook andere, extra eisen kunnen van toepassing zijn op een brandwerende pui. Denk daarbij aan rook- en inbraakwerendheid of eisen op het gebied van toegangscontrole. Voor iedere classificatie levert Plooijer puien, deuren of schuifdeuren voorzien van het juiste attest, zoals in het geval van een (additionele) rookwerendheidseis een Sa of S200 attest.

 

Advies

De specialisten van Plooijer weten welke combinaties mogelijk zijn en hebben veel expertise en kennis in huis op het gebied van attesten en de daarbij behorende classificaties (het juiste attest en bijbehorende toepassingsmogelijkheden). Bent u op zoek naar advies over een brandwerende stalen pui? Bel 075 - 635 08 00 of stuur een mail naar info@plooijer.nl.